Ẩn dụ Portal | Reflections, thơ ca và triết học

"PortalMetafora.com" nó là một cổng thông tin giáo dục, một cuốn sách nghệ thuật mở, một cách khác nhau của giao tiếp thông qua các bài báo và khuôn mặt văn chương bằng các công cụ trực tuyến để học trực quan ý nghĩa, định nghĩa, phản nghĩa và từ đồng nghĩa, tìm cách tạo ra một bầu không khí ấm áp cho các nghệ sĩ và tư duy hiệu suất cao.

Otros artículos