อุปมาพอร์ทัล | สะท้อนบทกวีและปรัชญา

"PortalMetafora.com" มันเป็นพอร์ทัลการศึกษา, หนังสือศิลปะเปิดเป็นวิธีที่แตกต่างกันของการสื่อสารที่ผ่านบทความและร่างหนังสือโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเรียนรู้การมองเห็นความหมายความหมายตรงข้ามและ คำพ้องความหมายพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสำหรับศิลปินและความคิดที่มีประสิทธิภาพสูง.

Otros artículos