Μεταφορά Πύλη | Σκέψεις, την ποίηση και τη φιλοσοφία

«PortalMetafora.com» είναι μια εκπαιδευτική πύλη, ένα ανοικτό βιβλίο τέχνης, ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας που μέσα από άρθρα και λογοτέχνες που χρησιμοποιούν online εργαλεία για να μάθουν οπτικά έννοια, ορισμός, αντώνυμο και συνώνυμα, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα για τους καλλιτέχνες και την υψηλή σκέψη απόδοση.

Otros artículos