Trosiad Porth | Myfyrdodau, barddoniaeth ac athroniaeth