Portal Metàfora | Reflexions, poesia i filosofia

"PortalMetafora.com", és un portal educatiu, un llibre obert a l'art, una forma de comunicar diferent, que a través d'articles emprant figures literàries i eines online per aprendre de forma visual els significats, la seva definició, antònim i sinònims, busca crear un ambient càlid per als artistes i d'alt rendiment al pensament.

Otros artículos

Fes-ho complet després fes-ho complex
normes APA
Cargando...
intervals Musicals
3 sedassos de sòcrates
Escales musicals
Cargando...
Escala musical, cromàtica
Maneres de les escales majors
Maneres de les escales majors
Conjunt d'Instruccions
El temps és el teu principal actiu
Conjunt d'Instruccions